Kedves Látogató üdvözöljük honlapunkon !


ÉVZÁRÓ

2024-05-07

        

 2024. május 31-én (péntek) délután 15.30 órakor

tartjuk óvodánkban hagyományos

ÉVZÁRÓ műsorunkat és a 

nagycsoportosok BALLAGÁSÁT.

Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!

GYERMEKNAP

2024-05-07

 

Örömmel értesítelek Benneteket, 

hogy óvodánk a Szülői munkaközösséggel és a Faluházzal együttműködve

 

2024. június 15-én

rendezi meg a

GYERMEKNAPI mulatságot.

Szeretettel várunk Mindenkit!

 

Simonné Mohos Éva 

 

Májusfa

2024-05-06

 

A gyerekek nagy örömére májusfát állítottunk közösen az óvoda udvarán.

A galériában láthatjátok a lelkes segítő gyermekeket.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

2024-04-06

HIRDETMÉNY
 
Óvodai és Bölcsődei BEIRATKOZÁSOK időpontjáról
 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-
 
Bölcsődébe
 
 2024/2025-es nevelési évre a beiratkozás időpontja
2024. május 06-07.  08-16 óra
 
 
 
 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt
 gyermek TAJ kártyáját
 szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 fejlesztői óvodai beiratkozás esetén a szakértői szakvélemény másolatát
 
A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem hívják a 06 87 468-103 központi
telefonszámot, illetve írjanak az ovoda@zanka.hu e-mail címre.
A kötelező felvételt biztosító óvoda: Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda - Bölcsőde, 8251
Zánka, Iskola u. 4.
 
Az óvoda és bölcsőde felvételi körzete: Zánka, Balatonszepezd, Monoszló községek
közigazgatási területe. Ezen igények kielégítését követően a felvétel sorrendje: Balatonakali,
Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Tagyon, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Szentjakabfa,
Óbudavár települések területén lakó szülők gyermekei, távolabbi lakók.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év
kezdőnapjától (2024. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
Ennek értelmében a szülő köteles beíratni a gyermeket az önkormányzat által közzétett
közleményben meghatározott időpontban. A 2024-2025-es nevelési évre óvodaköteles
gyermekek, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a felügyelete alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Óvodába járás alóli felmentést a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási
hivatala engedélyezheti, amennyiben a szülő tárgyév május 25-ig kérelmet nyújtott be a járási
hivatal számára gyermeke kötelező óvodai foglalkozásokon történő részvétele alóli
felmentése ügyében. A hivatal – mérlegelve a gyermek családi körülményeit, valamint
esetlegesen sajátos helyzetét – legfeljebb 1 évre felmentheti őt a mindennapos óvodába járás
kötelezettsége alól.
Az intézmény nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelést, valamint a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátja.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó
döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli
a szülőkkel. A döntés ellen a szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutásától -
számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott,
 
valamint az óvodai felvétellel kapcsolatosan érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
esetében a fenntartó jár el.
 
BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS
a 2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE
 
A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadók. 
A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem
rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.
A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok
 felvételi kérelem (nyomtatvány a zankaovi.hu honlapon található)
 Munkáltatói igazolás vagy szándéknyilatkozat ezzel kapcsolatban (amennyiben a
szülő már rendelkezik ilyen dokumentummal)
 
Minden további, jelentkezéshez szükséges dokumentumot a későbbiekben szükséges
bemutatni (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, egyéb igazolások,stb.) a
gyermek beszoktatásakor.
  A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik.
 
A felvétel a szabad férőhelyek függvényében kerül elbírálásra. ​A jelentkezések
várólistára kerülnek.
A felvételi elbírálásnál előnyben részesül az a gyermek, akinek szülője munkavégzés miatt
kéri a gyermek felvételét, továbbá a bölcsőde felvételi körzetébe tartozik.
A felvétel elbírálásáról az intézményvezető dönt.
A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem hívják a 06 87 468-103 központi
telefonszámot, illetve írjanak az ovoda@zanka.hu e-mail címre.
A Bölcsődei felvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2024. május 07.
 
Zánka, 2024. március 20.
 
                       Filep Miklós Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás Elnöke

TAVASZI SZÜNET

2024-03-19

Tisztelt Szülők!

 

A tavaszi szünet az óvodában és a bölcsődében 2024. március 28-tól április 5-ig fog tartani.

 

A szünet előtti utolsó nevelési nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első nap pedig 2024. április 8. (hétfő) lesz. 

2024. március 27-én szerdán húsvéti tojáskeressel, tojásfakészítéssel egybekötött nyuszivárást tervezünk a gyerekek számára.

Az óvodai konyha a szünet idején továbbra is változatlan formában üzemel. 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok az intézmény minden dolgozója nevében:

Simonné Mohos Éva 

NEMZETISÉGI TÁNCTALÁLKOZÓ

2024-03-19

 

Kedves Szülők!

 

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy óvodánk a Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásában

a Szülői Munkaközösséggel a Bozzay Pál Általános Iskolával, Faluházzal

és az intézmény minden dolgozójával együttműködve

 

2024. április 26-án pénteken rendezi meg a

Veszprém megyei Német Nemzetiségi Óvodák Tánctalálkozóját.

Ezen a napon óvodánkban és bölcsődénkben nevelés nélküli napot tartunk. 

 

Az ünnepségen természetesen a középsős és nagycsoportos óvodásaink is részt vesznek fellépőként.

Szeretettel várjuk a szülőket, meghívott vendégeinket és természetesen minden érdeklődőt. 

Simonné Mohos Éva 

 

 

 

NÉPTÁNC

2024-03-18

Tisztelt Szülők!

 

A néptánc órák időpontjai az alábbiak szerint alakulnak március hónapban.

2024. 03.21. csütörtök 15.30

2024.03.26. kedd 15.30 

 

ISKOLAI NYÍLT NAP

2024-03-15

Kedves Szülők!

 

Nagycsoportos óvodásainkat szeretettel várják

2024. március 26-án a Bozzay Pál Általános Iskola

bemutatkozó műsorain Zánkán.

Kérlek feltétlenül látogassátok meg a

gyerekekkel együtt a 08.00 órától kezdődő sokszínű programokat !

 

Simonné Mohos Éva 

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK VÁLTOZÁSA

2024-03-01

Tisztelt Szülő!

 

 A rezsi, és nyersanyagárak jelentős növekedése miatt a fizetendő térítési díjak emelése vált szükségessé.

A települési önkormányzatok által egyeztettek alapján Zánka Község Önkormányzata 4/2024.(II.27.) rendeletében foglaltakra tekintettel

 

2024. április 01. napjától az étkezési térítési díjak az alábbiakban változnak

 

Az intézményi térítési díjai:

Megnevezés                                                               Emelt ár                                              

Bölcsőde napi négyszeri étkezés

900 Ft/nap

Óvoda napi háromszori étkezés

 

900 Ft/nap

Általános iskola napi háromszori étkezés

990 Ft/nap

Általános iskola napi egyszeri étkezés

780 Ft/nap

Diétás napi háromszori étkezés

 

780 Ft/nap

Diétás napi egyszeri étkezés

 

550 Ft/nap

Vendég étkezés

1.800 Ft/nap

Simonné Mohos Éva 

TANÉV RENDJE PROGRAMOK

2023-09-25

 

2023-2024-es NEVELÉSI ÉV

INFORMÁCIÓK AZ ÓVODAKEZDÉSSEL KAPCSOLATBAN

2023-07-25

Tisztelt Szülők!

 

Szeretném a legfontosabb információkat megosztani az óvodakezdéssel kapcsolatban. 

 

Amire szükség lesz az óvodában:

Váltóruha tartó zsák (lehet hátizsák, vagy bármilyen tároló, ami elfér felakasztva a gyermekek öltözőszekrényénél)

Váltóruha mindig az időjárásnak megfelelően, lehetőleg réteges öltözködéshez)

legalább 2 -3 bugyi, zokni, esetleg harisnya

póló rövid és hosszú ujjú és ha lehet kényelmes benti nadrág vagy kis szoknya

télen és esős időben gumicsizmát és overált kérünk (amit nem kell minden nap kimosni, akár maradhat is itt bent)

váltócipő (egész nap a gyermek lábán van) kényelmes tépőzáras vagy csatos szandálos (kopogós cipőt csak ünnepségre kérünk

fogkefe (alkalmanként csere)

havonta  1 papír zsebkendő és 1 fogkrém negyedévente

 kispárna ha szeretne otthonit a gyermek ennek a huzatát minden pénteken hazaküldjük vagy a párnát naponta ha otthon is azzal alszik

alvós plüss állat, ha szeretne hozni 

 

Nem kell hozni:

ágyneműt és törülközőt

 otthonról játékot, kivéve mesekönyv, színező füzet

Nem vállalunk felelősséget az otthonról hozott játékokért!

 

Gyümölcsöt és csomagolt rágcsálnivalót alkalmanként lehet hozni, nem kötelező, de szívesen fogadjuk.

 

 Kérjük a gyerekekkel lehetőség szerint a gyerekekkel reggel 08.00 óráig kérjük érkezzenek meg a napirend fenntarthatósága miatt.

 

 Amennyiben nem jön az adott nap a gyermek (betegség, családi ok)

legkésőbb reggel 08.00-ig jelezni kell az óvodában az óvó nénik vagy az élelemzésvezető felé.

 

Étkezés lemondása szintén reggel 08.00 óráig történik az alábbi elérhetőségeken:

 

Elérhetőségek   06/87 468-103  ill. ha nem működik  06/30 316-5198

 

Minden hiányzást igazolni kell !

A családi okok miatti hiányzást előre bejelentéssel ill. igazolással a bejárati ajtón található igazolás nyomtatványon vagy szülő által kézzel írt igazoláson.  

Betegséggel kapcsolatban csak orvosi igazolást fogadunk el. 

 

Információs felületek:

személyesen óvó néniknél

faliújságon vagy az ajtón az óvoda előterében

digitálisan az óvoda honlapján

óvoda zárt facebook csoportjában

 

A gyerekek nevelési kérdéseivel kapcsolatban bármelyik óvó néni szívesen ad tájékoztatást akár előre megbeszélt időpontban.

Egyéb kérdésekben a vezetőhöz lehet fordulni.

 

Szeretettel várjuk a gyerekeket óvodánkban.

                                                                                                                                                                                                               

Madarak és fák napja

2020-05-14

"Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében."

Közlekedés

2020-05-06

Anyák napja

2020-04-28

 

FÖLD napja

2020-04-22

 

Apró élőlények a kertben, mezőn

2020-04-15

Költöző madarak, gólya, fecske

2020-04-15

Mesék óvó nénik előadásban

2020-04-08

 

Kedves Gyerekek!

 

Hallgassátok sok szeretettel Márti néni előadásában az egyik kedvenc meséteket. 

Na vajon melyik lesz az? Anya kattintson a linkre és meghalljátok.

https://www.youtube.com/watch?v=BfNRSkzoFW4&feature=youtu.be

 

2. mese Márti néni előadásában a témahéthez kapcsolódóan. Kattintsatok és meghallgathatjátok:

https://www.youtube.com/watch?v=IBguzxl-hRY&feature=youtu.be

 

3.  mese Márti néni előadásban is. Hallgassátok szeretettel:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugyCSuzo5ws

 

Sok szerettetel. 

Óvó nénik

Húsvéti készülődés, ÖTLETEK GYEREKEKNEK

2020-04-07

 

Legfrissebb fotók :

Májusfa