Kedves Látogató üdvözöljük honlapunkon !


HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL

2019-04-10

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda

a 2019/2020-as nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja

 

2019. május 06-07-án  08.00-16 óra között.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított:

  • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • TAJ számát
  • továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása megtekinthető: Zánka Község Önkormányzati Hivatalában, ügyfélfogadási időben.

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda: Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde 8251 Zánka, Iskola u.4.

HIRDETMÉNY ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

2019-04-10

 

A Kormányhivatal

az általános iskolai beiratkozás idejét a következőképpen határozza meg:

2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óráig,

2019. április 12. (péntek) 8-19 óráig.

 

Kérjük, a beiratkozáshoz az alábbi iratokat vigyék magukkal bemutatásra:

1.) a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot

2.)  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

3.)  a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumot,

4.)  a gyermek lakcímét igazoló dokumentumot,

5.)  a gyermek TAJ kártyáját

6.)  az óvodai szakvéleményt

7.)   a nevelési tanácsadó, vagy a Szakértői Bizottság szakvéleményét - ha van,

Egyéb a beiratkozással kapcsolatos elektronikusan is letölthető nyomtatványokat a http://www.bozzaysuli.hu honlapon  talál.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő- a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül –jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

TANÉV RENDJE

2018-10-02

szeptember 19. Óvoda ünnepélyes átadása
szeptember 26. Tanköteles korú gyermekek részképesség vizsgálata
október 03. Részképesség vizsgálat eredményeinek a kiértékelése
október 03. Idősek napi műsor a Faluházban
október 13. Nevelési munkanap (okt. 22. helyett)
október 29.- nov. 02. Őszi szünet
november Márton- nap
december 19. Karácsony az óvodában
december 24.-jan.  02. Téli szünet
március 01. Farsang
április 18-28. Tavaszi szünet
április Nemzetiségi Tánctalálkozó Zirc
május 31. Évzáró, Ballagás
június 17. július 14. Karbantartási szünet

 

Hittan 2018/2019.

2017-09-12

Kedves Szülők!

 

Óvodánk ebben a tanévben is lehetőséget biztosít az egyházi felekezeteknek

játékos hitoktatásra.

Katolikus hittan időpontja hétfőnként: 15.00

Református hittan időpontja: szerdánként: 15.00

Legfrissebb fotók :

Őszi séta Szivárvány