Kedves Látogató üdvözöljük honlapunkon !


HIRDETMÉNY

2022-03-25

HIRDETMÉNY

Óvodai és Bölcsődei BEIRATKOZÁSOK időpontjáról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsődébe

 2022/2023-as nevelési évre a beiratkozás időpontja

2022. május 02-03.  08-16 óra

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • gyermek TAJ kártyáját
 • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 • fejlesztői óvodai beiratkozás esetén a szakértői szakvélemény másolatát

A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem hívják a 06 87 468-103 központi telefonszámot, illetve írjanak az ovoda@zanka.hu e-mail címre.

A kötelező felvételt biztosító óvoda: Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda - Bölcsőde, 8251 Zánka, Iskola u. 4.

Az óvoda és bölcsőde felvételi körzete: Zánka, Balatonszepezd, Monoszló községek közigazgatási területe. Ezen igények kielégítését követően a felvétel sorrendje: Balatonakali, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Tagyon, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Óbudavár települések területén lakó szülők gyermekei, távolabbi lakók.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Ennek értelmében a szülő köteles beíratni a gyermeket az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. A 2022-2023-as nevelési évre óvodaköteles gyermekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a felügyelete alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Óvodába járás alóli felmentést a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala engedélyezheti, amennyiben a szülő tárgyév május 25-ig kérelmet nyújtott be a járási hivatal számára gyermeke kötelező óvodai foglalkozásokon történő részvétele alóli felmentése ügyében. A hivatal – mérlegelve a gyermek családi körülményeit, valamint esetlegesen sajátos helyzetét – legfeljebb 1 évre felmentheti őt a mindennapos óvodába járás kötelezettsége alól.

Az intézmény nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelést, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátja.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülőkkel. A döntés ellen a szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutásától - számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott, valamint az óvodai felvétellel kapcsolatosan érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetében a fenntartó jár el.

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS

a 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE


A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadók. 

A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 • felvételi kérelem(nyomtatvány a zankaovi.hu honlapon található)
 • Munkáltatói igazolás vagy szándéknyilatkozat ezzel kapcsolatban (amennyiben a szülő már rendelkezik ilyen dokumentummal)


Minden további, jelentkezéshez szükséges dokumentumot a későbbiekben szükséges bemutatni (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, egyéb igazolások,stb.) a gyermek beszoktatásakor.
  A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik.

 
A felvétel a szabad férőhelyek függvényében kerül elbírálásra. ​A jelentkezések várólistára kerülnek.

A felvételi elbírálásnál előnyben részesül az a gyermek, akinek szülője munkavégzés miatt kéri a gyermek felvételét, továbbá a bölcsőde felvételi körzetébe tartozik.

A felvétel elbírálásáról az intézményvezető dönt.

A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem hívják a 06 87 468-103 központi telefonszámot, illetve írjanak az ovoda@zanka.hu e-mail címre.

A Bölcsődei felvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2022. május 03.

 

Zánka, 2022. március 25.

 

                       Filep Miklós Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás Elnöke

 

                       

Szakács pályázati felhívás

2022-03-11

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZAKÁCS

 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú szakács végzettség          
 • diétás szakács végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • orvosi alkalmassági

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 04.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kránicz Attiláné nyújt, a 06/20 2154875 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8251 Zánka, Iskola utca 4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2021, valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
 • Elektronikus úton Kránicz Attiláné részére az ovoda@zanka.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Kránicz Attiláné, Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:                                      

 • Zánka TV képújság
 • Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde honlapján, www.zankaovi.hu

 

 

Őszi szünet

2021-10-19

Kedves Szülők!

Az őszi szünet 2021. október 25- 2021. november 1-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2.-a (kedd).

FOTÓZÁS az óvodában

2021-09-29

Kedves Szülők!

 

2021. október 04. (hétfő) 09.15 órától lehetőséget biztosítunk az óvodában a karácsonyi fotózásra.

Kérlek Benneteket, hogy ha szeretnétek fényképet a gyerekekről, aznap reggel küldjetek be „csini” ruhát.

Jelezzétek a dadus vagy óvó néniknek, hogy közös vagy egyéni fotózást kértek-e testvérpár esetén.

 

                                                                                                 

 

INFORMÁCIÓK AZ ÓVODAKEZDÉSSEL KAPCSOLATBAN

2021-08-25

Tisztelt Szülők!

 

Szeretném a legfontosabb információkat megosztani az óvodakezdéssel kapcsolatban. 

 

Amire szükség lesz az óvodában:

Váltóruha tartó zsák (lehet hátizsák, vagy bármilyen tároló, ami elfér felakasztva a gyermekek öltözőszekrényénél)

Váltóruha mindig az időjárásnak megfelelően, lehetőleg réteges öltözködéshez)

legalább 2 -3 bugyi, zokni, esetleg harisnya

póló rövid és hosszú ujjú és ha lehet kényelmes benti nadrág vagy kis szoknya

télen és esős időben gumicsizmát és overált kérünk (amit nem kell minden nap kimosni, akár maradhat is itt bent)

váltócipő (egész nap a gyermek lábán van) kényelmes tépőzáras vagy csatos szandálos (kopogós cipőt csak ünnepségre kérünk

fogkefe (alkalmanként csere)

havonta  1 papír zsebkendő és 1 fogkrém negyedévente

 kispárna ha szeretne otthonit a gyermek ennek a huzatát minden pénteken hazaküldjük vagy a párnát naponta ha otthon is azzal alszik

alvós plüss állat, ha szeretne hozni 

 

Nem kell hozni:

ágyneműt és törülközőt

 otthonról játékot, kivéve mesekönyv, színező füzet

Nem vállalunk felelősséget az otthonról hozott játékokért!

 

Gyümölcsöt és csomagolt rágcsálnivalót alkalmanként lehet hozni, nem kötelező, de szívesen fogadjuk.

 

 Kérjük a gyerekekkel lehetőség szerint a gyerekekkel reggel 08.00 óráig kérjük érkezzenek meg a napirend fenntarthatósága miatt.

 

 Amennyiben nem jön az adott nap a gyermek (betegség, családi ok)

legkésőbb reggel 08.00-ig jelezni kell az óvodában az óvó nénik vagy az élelemzésvezető felé.

 

Étkezés lemondása szintén reggel 08.00 óráig történik az alábbi elérhetőségeken:

 

Elérhetőségek   06/87 468-103  ill. ha nem működik  06/30 316-5198

 

Minden hiányzást igazolni kell !

A családi okok miatti hiányzást előre bejelentéssel ill. igazolással a bejárati ajtón található igazolás nyomtatványon vagy szülő által kézzel írt igazoláson.  

Betegséggel kapcsolatban csak orvosi igazolást fogadunk el. 

 

Információs felületek:

személyesen óvó néniknél

írásban kis levélben minden lényeges eseményről megy ki információ, a gyerekek jelénél lesz megtalálható

faliújságon az óvoda előterében

digitálisan az óvoda honlapján

óvoda zárt facebook csoportjában

 

A gyerekek nevelési kérdéseivel kapcsolatban bármelyik óvó néni szívesen ad tájékoztatást akár előre megbeszélt időpontban.

Egyéb kérdésekben a vezetőhöz lehet fordulni.

 

Szeretettel várjuk a gyerekeket óvodánkban.

                                                                                                                                                                                                               

KÖZLEMÉNY

2021-08-25

Kedves Szülők!

 

Szeretettel várjuk kedves régi és új óvodásainkat

 2021.  szeptember 01-én szerdán reggel

   a Micimackó és Szivárvány csoportba.

 

Aki az újonnan érkező gyermekekkel szeretné elkezdeni az óvodával és az óvó nénikkel való ismerkedést augusztus 30-án és 31-én

keressen fel minket jó idő esetén a délelőtti órákban az óvoda udvarán.

 

                                                                                      óvó nénik

ÓVODÁBA, BÖLCSŐDÉBE BEJÁRÁS KORLÁTOZÁSA

2020-09-10

Tisztelt Szülők!

 

Az óvodába és a bölcsődébe a gyermekek átadása kétféle módon történhet.

Érkezéskor ill. távozáskor csengővel jelzéssel a nyáron kialakított rendszer szerint.  

Ebben az esetben a dajka vagy óvónő veszi át a gyermeket a bejárati ajtóban.

 

Indokolt esetben (pl. beszoktatás esetén) a csoportszobák öltözőjéig kísérheti a gyermeket legfeljebb 1 szülő.

   Belépés csak szájmaszkban engedélyezett.

 

Kérjük a bejárattal szemben elhelyezett kézfertőtlenítő használatát!

 

 

Köszönöm megértésüket és együttműködésüket. 

 

                                                       Simonné Mohos Éva 

                                                                                                     

Járványügyi Intézkedési Terv

2020-09-08

Tisztelt Szülők!

 

Az intézmény 2020. szeptemberétől érvényes Járványügyi Intézkedési Tervét a dokumentumok között találják a honlapunkon. 

 

Tisztelettel: Simonné Mohos Éva 

Járványügyi Intézkedési Terv módosítása

2020-09-08

Tisztelt Szülők!

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Járványügyi Intézkedési Terv alapján minden intézmény elkészítette a Saját Intézkedési Tervét járványhelyzet idejére.

A zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde

 Intézkedési Terve (Járványügyi protokoll)

 az óvoda honlapján zankaovi.hu és a  zanka. hu weboldalon ill. az óvoda előterében érhető el.

Az Intézkedési Terv módosítása 2020.09.08-án kiemeli, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.

Kérjük, hogy amennyiben tüneteket észlelnek a gyermeknél gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

 A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van!

Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, háziorvos, a kezelőorvos igazolásával jöhet újra óvodába.

A hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

                                                                           Együttműködésüket köszönöm.

 

                                                                                            Simonné Mohos Éva

Madarak és fák napja

2020-05-14

"Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében."

Közlekedés

2020-05-06

Anyák napja

2020-04-28

 

FÖLD napja

2020-04-22

 

Apró élőlények a kertben, mezőn

2020-04-15

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!

 

Igyekeztünk nektek ezen a héten összeszedni néhány érdekességet az állatvilágból a bogarakról, lepkékről, fecskéről, gólyákról.

 

Mivel vidéken élünk, bizonyára Ti is voltatok már olyan szerencsés helyzetben, hogy közelről is megcsodálhattátok, akár a kertetekben is ezeket az érdekes állatokat. Gólyafészket nehezebb találni a környéken, ezért kerestünk nektek olyan kamerákat, ami az interneten is mutatja őket élőben a fészkükön. Sok linket fogtok találni az adott állat alatt, érdemes őket megnézni az interneten is, ha van rá lehetőségeket. A legfontosabb, hogy keressetek a szabadban (kertben) ilyen állatokat. Bizonyára emlékeztek rá, hogy az óvoda udvarán is mennyi apró állatot szoktunk megfigyelni. Egyik kedvenc időtöltésetek a bodobács és katicabogarak bogarak gyűjtögetése volt. Ezen a héten a bogarakkal és a madarakkal kapcsolatban szeretnék otthon is elkészíthető barkácsolni való ötleteket, énekeket, mesét küldeni nektek. Próbáltunk több oldalról is érdekességeket hozni erre a hétre ezekről az állatokról.  Érdemes a megismerésükkel kezdeni érdekességeket hallani róluk (anya segítségével), majd önállóan fel lehet dolgozni a projektet idő, kedv és nyitottság a meghatározó!

 

Nagyon köszönjük anyának és apának, hogy felolvassa ill. elkészíti veletek az ajánlásainkat, ötleteinket. Köszönjük a szülők együttműködését!

 Kérjük, ha van kedvük és idejük  bármiről(gyermekrajzok, fotók, szinezők) küldjenek képet a zankaovoda2@gmail.com címre. 

 

Próbáltunk több korosztályt is elérni! Jó szórakozást, sok gyermekükkel együtt eltöltött mókás időt kívánunk!!! Hiányoztok nekünk! 

Óvó né

 

 

 

A hétvégén igazán gyönyörű tavaszi idő köszöntött be.  

Kivirágoztak a virágok a gyümölcsfákon.

Előbújtak a méhek, katicák, pillangók és megannyi kis bogár.

 

Miből tudhatjuk, hogy tavasz van?

melegebb az idő, erősebben süt a Nap

már nem kell felvennünk téli kabátot, bélelt nadrágot, kesztyűt, csizmát

virágoznak a fák, nőnek a fákon a levelek, zöldebb a fű

kibújtak a színes virágok: pl., tulipán, jácint, ibolya, százszorszép

előbújtak a rovarok, bogarak (pl. lepkék, méhek, katicabogarak, szarvasbogarak)

megkezdődtek a kerti munkák: gyomlálás, metszés, vetés, fűnyírás 

hazatérő madaraink helyreigazították a fészkeiket és megkezdődött a tojásrakás, keltés időszaka

 

BOGARAK (a leírások a nagyoknak érdekességek, a képek a kicsiknek is)

A bogarak az állatvilág legnépesebb csoportja, minden ötödik élőlény bogár! Eddig 400 ezer fajt jegyeztek fel, Magyarországon 6300 féle bogár él. A legnagyobb bogár a 17 cm-es óriáscincér, a legnehezebb, a Brazíliában élő góliátbogár, amely akár 100 grammosra is megnőhet.

Az óriáscincért itt tudjátok megnézni:

https://www.europeana.eu/hu/item/2023901/NatEu_HNHM_Zoology_HNHM_COL_Titanus_giganteus_4_jpg

Magyarországon a bogarak mérete 0,5 és 7,5cm között változik, a legnagyobb a nagy szarvasbogár.

https://xn--vadonles-8sb.hu/fajok/szarvasbogar

 

Katica bogár     

A katicáról mindenkinek a hétpettyes katicabogár jut eszébe szép piros színével, pedig létezik 2, 4, 10 pettyes, petty nélküli, foltos is és van, amelyikük sárga.

De maradjunk a kedvencünknél!

A katica 5-8 mm hosszú, gyerekkorában, lárvaként hosszúkás és szürke alapon sárga foltjai vannak. A felnőttek tavasszal rakják le 400 petéjüket, 1 hét múlva kikelnek a kicsik. A gyerekkor az időjárástól függően 3-8 hétig tart. Ha jó az idő, egy tavasszal két katica generáció is megjelenik. A katicák áttelelnek, és csak a peterakás után pusztulnak el. Hogy mivel táplálkoznak? Hát levéltetvekkel. 

 

Kicsik, középsősök kedvence az alábbi dalocska:

Katalinka szállj el… mozgással szoktuk kísérni, talán a gyerekek emlékeznek rá

Katalinka szállj el, (előrenyújtott tenyér)
Jönnek a törökök.
Sós kútba tesznek, (leguggolunk)
Onnan is kivesznek, (felállunk)

Kerék alá tesznek, (előre nyújtott karral körbeforgunk)
Onnan is kivesznek,
Ihol jönnek a törökök,(kézrázással mutogatás)
Mindjárt agyonlőnek.

 

Itt hallgassátok meg a dalt:

https://www.youtube.com/watch?v=qBNU0J9OpjQ

Gryllus Vilmos: katica https://www.youtube.com/watch?v=rMSUBObMKBo

 

Itt találtok egy aranyos német dalocskát a katicabogárról (Der Marienkäfer)

https://www.youtube.com/watch?v=gtLyj6SE8h8

Egy kis nyugtató zene a katicáról. Akár esti mese után nagyszerű meghallgatni.

https://www.youtube.com/watch?v=C9t2iTyGIJY

 

Katica barkácsolása

Készíthettek katicát akár egyszerű krumpli nyomdával is:

https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/3389/egyszeru-krumplinyomda-katica-nyomdazas-gyerekeknek

Vagy újrahasznosított anyagokból:

https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/3997/katicas-szeljatek-wc-papir-gurigabol-egyszeruen-kreativ-ujrahasznositas

Akár le is rajzolhatjátok, színezhetitek! Küldjétek el a zankaovoda2@gmail.com címre!

Meseajánlás a katicás témához:

 

 

Lepke

Séták, kirándulás során, kertészkedés közben természetes környezetben figyelhetjük meg a lepkék sokszínű világát.

Ez mindig kedvenc ovis téma. Ezen az oldalon nagyon sok szép érdekes képet találtok a lepkékről. Feltétlenül nézzétek meg.

http://jasius.hu/lepidopterology/

 

Mondóka:

Lepke, lepke szállj a tenyeremre

Nem szállok mert félek

Örülök, hogy élek.

 

Egy kis németes párválasztós dalocska a pillangóról, nagycsoportosoknak ismerős lehet. Schmetterling du kleines Ding…

https://www.youtube.com/watch?v=Y0N61OQ3UFU

 

Barkácsolás:

Az egészen kicsikkel tenyérlenyomatból is készíthettek lepkét:

https://www.bastelstunde.de/schmetterling-basteln-mit-kleinkindern/

Ez a pillangó festéssel és ragasztással készült. Nem túl bonyolult a képek segítenek az elkészítésben:

https://www.bastelstunde.de/bastelidee-mit-papprollen-schmetterling/

Ez pedig otthon is fellehető anyagokból:

https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/4424/egyszeru-wc-papir-guriga-pillango-kreativ-otlet-gyerekeknek-tavaszra

 

Ének, zene énekes játék:

Hallgassátok meg Gryllus Vilmos bácsi dalát: Reggeli harmat

https://www.youtube.com/watch?v=vJwB81QSFj4

 

Ha ki tudjátok nyomtatni, itt nagyon szép lepkés színezőket találtok.

https://hu.pinterest.com/pin/308144799494404444/

 

Meseajánlás a pillangókhoz

http://zoldmeselo.blogspot.com/2012/08/mese-pillangok-orszagarol.html

 

Ezen a linken is elérhető Márti néni előadásában a Három pillangó meséje

https://www.youtube.com/watch?v=BfNRSkzoFW4&feature=youtu.be

 

Szarvasbogár

A jól ismert faj a nagy szarvasbogár, nevét a fiú bogarak megnagyobbodott rágószervéről kapta. Európa legnagyobb bogara, a fiúk általában 7-8, ritkán 10 centisre is megnőnek, míg a lányok 3-5 cm-es hosszúságúak.

A bogár színe sötétbarna, az akár 1-2 cm hosszú szarvak általában vörösek.

A szarvasbogár a tölgyfához kötődik, lárva korában a korhadt tölgyeket fogyasztja, felnőtt korában pedig a tölgy nedveit nyalogatja.

A nyár elején megjelenő felnőttek nappal a fa törzsén pihennek, este kezdenek bele párkereső repülésükbe. Ha két fiú találkozik össze egy lánnyal, a fiúk megvívnak: szarvukkal fogva próbálják a másikat hátra fordítani, vagy ledobni a fáról. A győztes nyeri el a lányt.

A fiúk általában júniusban, a lányok augusztusban pusztulnak el, de ekkorra már lerakják petéiket. A kikelő lárvák 5 éven keresztül fejlődnek, majd bebábozódva alakulnak igazi szarvasbogárrá.

A szarvasbogár Magyarországon védett, vigyázzatok rájuk!

Persze inkább a fiúknak lehet érdekesség, de lányok is megnézhetik:

https://www.youtube.com/watch?v=4VMKzcJtdRk

Akár le is rajzolhatjátok! Küldjétek el a zankaovoda2@gmail.com címre!

 

Cserebogár

Nagyon sok cserebogarat találtam a kertünkben az elmúlt napokban. Biztosan Ti is fogtok velük találkozni a szabadban.

Sajnos a cserebogár az ember számára nagyon káros bogárfajta. A lárva a növények gyökereit rágja, a kifejlett bogár a növények leveleit fogyasztja. Nálunk a májusi cserebogár a legnagyobb jelentőségű, 3 évente rajzik, azaz fordul elő nagyon nagy számban. A felnőtt bogarak 1-1,5 hónapig élnek, céljuk a párosodás. A petéiket nedves földbe rakják, ahol a kikelt lárvák 3 évig fejlődnek.

Itt tudjátok megnézni róla a képet:

https://www.orszagalbum.hu/p/kerti-cserebogar-3-kep/114277

 

Érdekességek a rovarok világából

A legkisebb rovar

Egy tanzániai fürkészdarázs, melynek szárnyfesztávolsága 0,3 milliméter.

Van agya a rovaroknak, bogaraknak?

Hát persze! Persze nem akkora, mint neked, és kicsit jobban szétosztott, de azért agyszerű. A fejben van 3 kis agycsomó (idegdúc), amely a legfontosabb feladatokért felelős: látás, érzés, mozgatás.

Hogyan lélegeznek a rovarok, bogarak?

A rovarok testét légcsövek hálózzák be, a be és kilégzést az izmok mozgása biztosítja.

Milyen színű a rovarok vére?

A rovaroknak nyílt keringése van, ami azt jelenti, hogy nincs vérük, testükben vérnyirok kering, aminek

Milyen a rovarok csontja?

Nincs csontjuk, de testüket kívül kitinpáncél borítja, ami nem csak a testüket tartja meg, hanem védelmet is biztosít számukra. Egyébként a rovarok olyan mintha pont fordítva lennének, mint mi: kívül van a kemény csontot helyettesítő vázuk, és belül vannak az izmaik.

 

Fejlesztő játék ajánlás

Fejlesztő játékokkal kapcsolatban találtam az interneten egy hasznosnak tűnő oldalt. Kifejezetten ovisoknak és kisiskolásoknak való értelmes játékok. Figyelmetekbe ajánlom:

https://jatek.koramentorhaz.hu/

 

Lábtorna- mezítláb

Most pedig jöjjön egy kis tornás felfrissülés zárásként. Méghozzá mezítláb. Vegyétek le gyorsan a cipőtöket!

Kisebb bútorok, párnák, játékok kerülgetése: nyuszi ugrással. (lényeg a zárt térdeken van)

medvejárással 2x a nappaliban

hátra medvejárással 2x

lábujjhegyen, mint az óriások 3x a nappaliban

Pókjárással 2x

Állásban tyúk kapirgálás. Lábujjakkal való kapirgálás, esetleg zokni vagy apró tárgyak felvétele a lábujjakkal, kosárba, edényekbe vagy dobozba dobálása a nappali szőnyegén

Labda fogása a talpak közé továbbadása anyának, apának, tesón

Labdafogás talpak között, labdadobás dobozba

 

 

 

 

Költöző madarak, gólya, fecske

2020-04-15

Mesék óvó nénik előadásban

2020-04-08

 

Kedves Gyerekek!

 

Hallgassátok sok szeretettel Márti néni előadásában az egyik kedvenc meséteket. 

Na vajon melyik lesz az? Anya kattintson a linkre és meghalljátok.

https://www.youtube.com/watch?v=BfNRSkzoFW4&feature=youtu.be

 

2. mese Márti néni előadásában a témahéthez kapcsolódóan. Kattintsatok és meghallgathatjátok:

https://www.youtube.com/watch?v=IBguzxl-hRY&feature=youtu.be

 

3.  mese Márti néni előadásban is. Hallgassátok szeretettel:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugyCSuzo5ws

 

Sok szerettetel. 

Óvó nénik

Húsvéti készülődés, ÖTLETEK GYEREKEKNEK

2020-04-07

 

Legfrissebb fotók :

2019 FarsangHavi étlap :