Kedves Látogató üdvözöljük honlapunkon !


HIRDETMÉNY

2022-03-25

HIRDETMÉNY

Óvodai és Bölcsődei BEIRATKOZÁSOK időpontjáról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsődébe

 2022/2023-as nevelési évre a beiratkozás időpontja

2022. május 02-03.  08-16 óra

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • gyermek TAJ kártyáját
 • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 • fejlesztői óvodai beiratkozás esetén a szakértői szakvélemény másolatát

A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem hívják a 06 87 468-103 központi telefonszámot, illetve írjanak az ovoda@zanka.hu e-mail címre.

A kötelező felvételt biztosító óvoda: Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda - Bölcsőde, 8251 Zánka, Iskola u. 4.

Az óvoda és bölcsőde felvételi körzete: Zánka, Balatonszepezd, Monoszló községek közigazgatási területe. Ezen igények kielégítését követően a felvétel sorrendje: Balatonakali, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Tagyon, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Óbudavár települések területén lakó szülők gyermekei, távolabbi lakók.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Ennek értelmében a szülő köteles beíratni a gyermeket az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. A 2022-2023-as nevelési évre óvodaköteles gyermekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a felügyelete alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Óvodába járás alóli felmentést a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala engedélyezheti, amennyiben a szülő tárgyév május 25-ig kérelmet nyújtott be a járási hivatal számára gyermeke kötelező óvodai foglalkozásokon történő részvétele alóli felmentése ügyében. A hivatal – mérlegelve a gyermek családi körülményeit, valamint esetlegesen sajátos helyzetét – legfeljebb 1 évre felmentheti őt a mindennapos óvodába járás kötelezettsége alól.

Az intézmény nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelést, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátja.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülőkkel. A döntés ellen a szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutásától - számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott, valamint az óvodai felvétellel kapcsolatosan érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetében a fenntartó jár el.

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS

a 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE


A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadók. 

A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 • felvételi kérelem(nyomtatvány a zankaovi.hu honlapon található)
 • Munkáltatói igazolás vagy szándéknyilatkozat ezzel kapcsolatban (amennyiben a szülő már rendelkezik ilyen dokumentummal)


Minden további, jelentkezéshez szükséges dokumentumot a későbbiekben szükséges bemutatni (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, egyéb igazolások,stb.) a gyermek beszoktatásakor.
  A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik.

 
A felvétel a szabad férőhelyek függvényében kerül elbírálásra. ​A jelentkezések várólistára kerülnek.

A felvételi elbírálásnál előnyben részesül az a gyermek, akinek szülője munkavégzés miatt kéri a gyermek felvételét, továbbá a bölcsőde felvételi körzetébe tartozik.

A felvétel elbírálásáról az intézményvezető dönt.

A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem hívják a 06 87 468-103 központi telefonszámot, illetve írjanak az ovoda@zanka.hu e-mail címre.

A Bölcsődei felvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2022. május 03.

 

Zánka, 2022. március 25.

 

                       Filep Miklós Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás Elnöke

 

                       

Szakács pályázati felhívás

2022-03-11

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZAKÁCS

 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú szakács végzettség          
 • diétás szakács végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • orvosi alkalmassági

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 04.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kránicz Attiláné nyújt, a 06/20 2154875 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8251 Zánka, Iskola utca 4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2021, valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
 • Elektronikus úton Kránicz Attiláné részére az ovoda@zanka.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Kránicz Attiláné, Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:                                      

 • Zánka TV képújság
 • Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde honlapján, www.zankaovi.hu

 

 

Őszi szünet

2021-10-19

Kedves Szülők!

Az őszi szünet 2021. október 25- 2021. november 1-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2.-a (kedd).

FOTÓZÁS az óvodában

2021-09-29

Kedves Szülők!

 

2021. október 04. (hétfő) 09.15 órától lehetőséget biztosítunk az óvodában a karácsonyi fotózásra.

Kérlek Benneteket, hogy ha szeretnétek fényképet a gyerekekről, aznap reggel küldjetek be „csini” ruhát.

Jelezzétek a dadus vagy óvó néniknek, hogy közös vagy egyéni fotózást kértek-e testvérpár esetén.

 

                                                                                                 

 

INFORMÁCIÓK AZ ÓVODAKEZDÉSSEL KAPCSOLATBAN

2021-08-25

Tisztelt Szülők!

 

Szeretném a legfontosabb információkat megosztani az óvodakezdéssel kapcsolatban. 

 

Amire szükség lesz az óvodában:

Váltóruha tartó zsák (lehet hátizsák, vagy bármilyen tároló, ami elfér felakasztva a gyermekek öltözőszekrényénél)

Váltóruha mindig az időjárásnak megfelelően, lehetőleg réteges öltözködéshez)

legalább 2 -3 bugyi, zokni, esetleg harisnya

póló rövid és hosszú ujjú és ha lehet kényelmes benti nadrág vagy kis szoknya

télen és esős időben gumicsizmát és overált kérünk (amit nem kell minden nap kimosni, akár maradhat is itt bent)

váltócipő (egész nap a gyermek lábán van) kényelmes tépőzáras vagy csatos szandálos (kopogós cipőt csak ünnepségre kérünk

fogkefe (alkalmanként csere)

havonta  1 papír zsebkendő és 1 fogkrém negyedévente

 kispárna ha szeretne otthonit a gyermek ennek a huzatát minden pénteken hazaküldjük vagy a párnát naponta ha otthon is azzal alszik

alvós plüss állat, ha szeretne hozni 

 

Nem kell hozni:

ágyneműt és törülközőt

 otthonról játékot, kivéve mesekönyv, színező füzet

Nem vállalunk felelősséget az otthonról hozott játékokért!

 

Gyümölcsöt és csomagolt rágcsálnivalót alkalmanként lehet hozni, nem kötelező, de szívesen fogadjuk.

 

 Kérjük a gyerekekkel lehetőség szerint a gyerekekkel reggel 08.00 óráig kérjük érkezzenek meg a napirend fenntarthatósága miatt.

 

 Amennyiben nem jön az adott nap a gyermek (betegség, családi ok)

legkésőbb reggel 08.00-ig jelezni kell az óvodában az óvó nénik vagy az élelemzésvezető felé.

 

Étkezés lemondása szintén reggel 08.00 óráig történik az alábbi elérhetőségeken:

 

Elérhetőségek   06/87 468-103  ill. ha nem működik  06/30 316-5198

 

Minden hiányzást igazolni kell !

A családi okok miatti hiányzást előre bejelentéssel ill. igazolással a bejárati ajtón található igazolás nyomtatványon vagy szülő által kézzel írt igazoláson.  

Betegséggel kapcsolatban csak orvosi igazolást fogadunk el. 

 

Információs felületek:

személyesen óvó néniknél

írásban kis levélben minden lényeges eseményről megy ki információ, a gyerekek jelénél lesz megtalálható

faliújságon az óvoda előterében

digitálisan az óvoda honlapján

óvoda zárt facebook csoportjában

 

A gyerekek nevelési kérdéseivel kapcsolatban bármelyik óvó néni szívesen ad tájékoztatást akár előre megbeszélt időpontban.

Egyéb kérdésekben a vezetőhöz lehet fordulni.

 

Szeretettel várjuk a gyerekeket óvodánkban.

                                                                                                                                                                                                               

KÖZLEMÉNY

2021-08-25

Kedves Szülők!

 

Szeretettel várjuk kedves régi és új óvodásainkat

 2021.  szeptember 01-én szerdán reggel

   a Micimackó és Szivárvány csoportba.

 

Aki az újonnan érkező gyermekekkel szeretné elkezdeni az óvodával és az óvó nénikkel való ismerkedést augusztus 30-án és 31-én

keressen fel minket jó idő esetén a délelőtti órákban az óvoda udvarán.

 

                                                                                      óvó nénik

ÓVODÁBA, BÖLCSŐDÉBE BEJÁRÁS KORLÁTOZÁSA

2020-09-10

Tisztelt Szülők!

 

Az óvodába és a bölcsődébe a gyermekek átadása kétféle módon történhet.

Érkezéskor ill. távozáskor csengővel jelzéssel a nyáron kialakított rendszer szerint.  

Ebben az esetben a dajka vagy óvónő veszi át a gyermeket a bejárati ajtóban.

 

Indokolt esetben (pl. beszoktatás esetén) a csoportszobák öltözőjéig kísérheti a gyermeket legfeljebb 1 szülő.

   Belépés csak szájmaszkban engedélyezett.

 

Kérjük a bejárattal szemben elhelyezett kézfertőtlenítő használatát!

 

 

Köszönöm megértésüket és együttműködésüket. 

 

                                                       Simonné Mohos Éva 

                                                                                                     

Járványügyi Intézkedési Terv

2020-09-08

Tisztelt Szülők!

 

Az intézmény 2020. szeptemberétől érvényes Járványügyi Intézkedési Tervét a dokumentumok között találják a honlapunkon. 

 

Tisztelettel: Simonné Mohos Éva 

Járványügyi Intézkedési Terv módosítása

2020-09-08

Tisztelt Szülők!

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Járványügyi Intézkedési Terv alapján minden intézmény elkészítette a Saját Intézkedési Tervét járványhelyzet idejére.

A zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde

 Intézkedési Terve (Járványügyi protokoll)

 az óvoda honlapján zankaovi.hu és a  zanka. hu weboldalon ill. az óvoda előterében érhető el.

Az Intézkedési Terv módosítása 2020.09.08-án kiemeli, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.

Kérjük, hogy amennyiben tüneteket észlelnek a gyermeknél gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

 A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van!

Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, háziorvos, a kezelőorvos igazolásával jöhet újra óvodába.

A hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

                                                                           Együttműködésüket köszönöm.

 

                                                                                            Simonné Mohos Éva

Madarak és fák napja

2020-05-14

"Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében."

Ez az idézet Herman Ottótól, a sokoldalú magyar tudóstól származik. Ő alapozta meg a tudományos madárkutatást Magyarországon a Magyar Ornitológiai Központ megalapításával. Herman Ottó javaslatára 1906 óta a természet ünnepeként tartjuk számon május 10-ét.

Az emberek már ősidők óta különös vonzalmat éreznek a madarak és fák iránt. A "Madarak és Fák Napja" mégis az egész természet ünnepe, amikor mi, emberek azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek a Földön. Napjainkban az élet minden területén fontos helyen szerepel környezetünk védelme. Minél korábban „beleneveljük” a gyermekekbe a természet szeretetét, környezetünk megóvását – annál sikeresebb lesz ez irányú törekvésünk. Nélkülözhetetlen tehát, hogy már az óvodások is felfigyeljenek, rácsodálkozzanak a bennünket körülvevő természeti szépségekre.

 

Kedves Gyerekek!

Ezen a héten van madarak és fák napja, de nemcsak ezen a héten kell gondolnunk a madarakra és fákra. A hétköznapokban is figyelnünk és óvnunk kell ezen társainkat.

Miért fontosak a fák és a madarak?

            Fák:    oxigént termelnek

                        termést hoznak (gyümölcsfák…)

                        otthont adnak a madaraknak, mókusoknak, rovaroknak….

                        árnyékot adnak

                        (meleget adnak- fűtünk vele)

            Madarak:       megeszik a kártevőket, bogarakat…

                                   madárdal, madárcsicsergés megnyugtat, szépen han

 

 

Az alábbi felvételen másfél órán keresztül hallgathatjátok több tucat madárka csiripelését - figyeljétek meg, mennyire különböznek egymástól! Persze nem kötelező végignézni a videót, de érdekességképp arra azért jó lesz, hogy meglássák a kicsik: az eltérő fajok ugyanúgy különböző "nyelven" kommunikálnak egymással, ahogy a mi nyelvünk sem hasonlít a többi országéra.

https://www.youtube.com/watch?v=uDP-DIPqBf8&feature=emb_title

 

Milyen madárfajokat ismerünk?

Ezen a linken megtalálhatjátok Magyarország minden madarát betűrendbe szedve.

https://www.mme.hu/magyarorszag-madarai/mbeturendes-kereso/N

 

Ebben bemutatóban madarakról és fákról találhattok érdekességeket. Többek között az év madarát és az év fáját is megtalálhatjátok benne. Nézzétek meg anyával, apával.

https://drive.google.com/file/d/1TLlZGAP7LQ1aUWP5sTkebD5Q62SH8-4E/view

 

Madarakról és fákról szóló verseket azonban nem csak ennek a jeles napnak a kapcsán olvasgathattok. Verebeket, rigókat, cinkéket, fecskéket mindennap látunk, érdemes néha őket egy kicsit ráérősebben megfigyelni: vajon mit csinálnak, hová repülnek, hol keresnek táplálékot? Egy idő után a gyerekek már felismerik a gyakran látott madárfajtákat, így a róluk szóló madárkás versek, és a bennük rejlő sok “tudnivaló” a madarak külsejéről, életmódjáról már szinte ismerős lesz számukra!

 

Madárkás mondókák és versek

(kicsik és nagyok is találhatnak kedvükre valót)

 

Azt mondják a cinegék,

Itt a tavasz, nyitni kék.

Kék ibolya, gyöngyvirág,

csupa öröm a világ!

 

Szürke veréb, sárgabegy,

a tavasz megérkezett!

 

Valamennyit ugrik

életében a szarka,

valahányat billen

annak tarka farka,

valahány szarkának

farkatolla tarka,

oly sokáig tartson

a szerencse marka!

 

Osvát Erzsébet: Varjak, rigók

 

-Miért feketék

a varjak?

Mosakodni nem akarnak?

És a rigók

mért feketék?

Nem fürödtek sohase még?

– A varjak,

a varjak

mosakodni akarnak.

A rigók,

a rigók

mindig tiszták, ragyogók.

Fürdenek,

mosdanak

égi zuhanyok alatt.

A tolluk,

a tolluk

mégis fekete marad.

Apjuk, anyjuk,

rokonságuk,

valamennyi fekete.

Ezért fekete hát

minden

varjú-, rigócsemete.

 

 

Gazdag Erzsébet

Álmomban

Álmomban hol jártam?
Erdőben. S mit láttam?
Két nyulat, két szarkát,
kop-kop-kop, víg harkályt.

A nyulak füleltek,
két lábra leültek.
A szarkák csörögtek,
csörögve pöröltek.

A harkály, kop-kop-kop,
koppantott egy nagyot.
Elillant az álmom,
még most is sajnálom.

 

Aranyosi Ervin: Szeresd a fát!

Szeresd a fát és legyél jó barátja!
Amíg csak él, az életet szolgálja.
Neki köszönd a tiszta levegődet,
friss oxigénje élteti a Földet.
Otthont és fészket ad sok-sok madárnak,
színfoltjai a még élő határnak.
Erdőt alkotva alakít közösséget.
Szeresd a fát! És még jobb lesz, ha véded!
Ne hagyd tehát, hogy pusztítsák a fákat,
őrizd az élő gallyat és az ágat,
Legyél gazdája, testvére, barátja,
s meghálálja életével, ha látja…
Szeresd a fát!

 

 

 

Természetesen nem feledkezhetünk meg a dalokról, énekes játékokról sem.

 

Ez nagyon kedvenc dalocska, még anya is ismeri.

https://www.youtube.com/watch?v=GUNF_SGlKRI

 

Azt mondják a cinegék:

https://www.youtube.com/watch?v=ZVHgcrmhn30

 

Hallgassátok meg milyen szép, nyugtató dal született Gryllus Vilmos bácsitól az erdőről:

https://www.youtube.com/watch?v=heptctyvaA8

 

Hallgassátok meg a madarakról ezt a német dalocskát:

 

Alle Vogel sind schon da…

https://www.youtube.com/watch?v=VnrtKbZhiqw

 

Ez pedig egy madáresküvőről szóló dalocska. Nézzétek meg, nagyon aranyos.

Die Vogelhochzeit

https://www.youtube.com/watch?v=fCbNEusMEFI

 

Ebben a kedves német dalban egy kisfiú a kedvenc fájáról énekel.

https://www.youtube.com/watch?v=WAnBw4w8FB0

https://www.youtube.com/watch?v=Sfq6XJKtyww

 

 

Meseajánlás

 

Ez a mese Fésüs Éva: Az ezüsthegedű című kötetében jelent meg. A mese egy tölgyfáról szól.

 

 Fésüs Éva: A büszke tölgyfa

 

Volt egyszer egy Köröskörül erdőben egy Sudár, fiatal tölgyfa. Kék ég felé nyújtózkodott, lombjain át arany napfényt szitálgatott, és erős gyökerével a föld minden erejét magába szívta. Ő volt a legszebb az erdőn. A madarak vágyakozva nézték erős Ágai hajlását, védelmező lombját. Szerettek volna rá fészket rakni, de a tölgyfa dölyfösen rázta magát.

 

- Hess innen, hangos népség! Nem leszek fészektartó! Szép koronám nem ilyenre termett. ::: Hess, Hess !

Még a pihenő madárkát sem tűrte meg az ága hegyen, és ha olykor egy-egy Tudatlan  kis jövevény mégis próbálkozott rajta a fészekrakással, a büszke tölgy lerázta magáról a félig elkészült madárfészket. Őszidőben a mókusok vidáman felkapaszkodtak a derekára, és szépen kérték:

- Olyan éhesek vagyunk! Adj egy kis makkot!

A tölgyfa akkorát reccsent mérgében, hogy a mókuskák ijedtükben majdnem lepotyogtak róla. Csak a hízelgő szél tudott befurakodni a lombjai közé. Annak a duruzsolását hallgatta reggeltől estig. Lassan mindenki elkerülte. Már az őz sem mert a kérgéhez törleszkedni. Igazán mondom, egyszer a saját szememmel láttam mellette kibújni egy gombát a földből, de Amint észrevette, hogy hol van, gyorsan kalapot emelt, és elgyalogolt máshova. Képzeljétek! ... már az árnyéka sem kellett senkinek! Egy darabig így is Megvolt a tölgyfa. Hanem idővel az Évgyűrűk vastagítani kezdték a derekát, és - tetszett vagy nem tetszett! - Belebújt a kukac. Hosszú éjszakákon át kegyetlenül rágta. A tölgyfa hasogató fájdalmakra ébredt.

Tavasz volt akkoriban. Minden fa boldogan érezte magában az új nedvek keringését, csak a tölgyfa állt rosszkedvűen, magányosan, szárazon. A féreg egyre jobban gyötörte.

- Ó, jaj nekem - sóhajtotta -, elpusztulok!

Keserves nyögését meghallotta a közelben tanyázó mókusasszonyka. Tüstént abbahagyta fiacskái mosdatását.

- Miért nem szóltál, hogy beteg vagy? - Kérdezte sajnálkozva. - Mindjárt idehívom Harkály doktort!

- Nem kell! Nem kell! - Hadonászott a fa. - Biztosan bosszút állna rajtam, és összevagdalna a csőrével, amiért nem engedtem be az odúmba.

- Ugyan, mit képzelsz? - Csóválta a fejét a mókus, és azért is elfutott a harkályért.

Harkály doktor tüstént ott termett. Még pici, piros sapkáját sem vette le a fejéről. Nem sokat törődött a tölgyfa nyögésével. Végigkúszott rajta, körbekopogtatta, Azután egy helyen megállt, és erős csőrét mélyen a kérgébe ütötte.

- Megvagy, Ferge mihaszna!

Ügyesen kiemelte, és - volt nincs! - Már el is tüntette éhes kis begyében. A tölgyfa felsóhajtott:

- Jobban vagyok!

-Körös-körül ÖZÖK, leskelődtek mókusok, madarak figyelték, hogy mi lesz. Mindenki Őrült, Amikor a doktor bekapta a kukacot. A tölgyfa pedig Csodálkozva kérdezte:

- Miért segítettél rajtam? Hiszen énrám mindenki haragszik!

Erre a körülállók kacagni kezdtek, és a harangvirágok összekoccantották fejecskéjüket.

- Ó, te tölgyfa! ... Senki sem haragszik rád, Hanem te haragudtál az egész világra!

Harkály doktor hozzátette:

- Beteg voltál, de most már meggyógyulsz. Orvosságot is rendeltem: sok vidámságra, madárdalra van szükséged.

- Meglesz! Meglesz! - Kiáltották az állatok, és mindjárt körültáncolták. A Tölgyfa nagyon sokáig nem tudott szólni, csak állt közöttük, szégyenkezve. Aztán egyszer csak gondolt egyet, és kitárta ág-karjait a madarak felé:

- Gyertek ide, hozzám!

Azok nyomban odasereglettek, és örömükben olyan vidáman kezdtek csivitelni, füttyögetni, énekelni, mintha mi sem történt volna.

 

 

Ezt az igazán aranyos kis mesét szeretném még a figyelmetekbe ajánlani. Ez az egészen kicsiknek is tetszeni fog.

 

Mese az eltévedt kisverébről

 

A fészekben kikeltek a tojások: öt kis verébfióka tátogott a mamája felé. A verébmama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az ötödik kisveréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi testvérkéje.

Egy napon repüléslecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kisveréb, a szárnya elfáradt, már nem is tudott röpülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért.

- Befogadsz a fészkedbe-? - kérdezte a kisveréb.

- Befogadlak, háp-háp... - mondta a vadkacsa.

- De én csak azt tudom mondani; hogy csip-csirip!

- Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp... - mondta a vadkacsa. A kis veréb továbbugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte:

- Melengetnél-e a szárnyad alatt?

- Melengetnélek szívesen, kruuú... buk... buruk... - turbékolt a galamb.

- De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip!

- Akkor nem melengetlek, kruuú... buk... buruk... - mondta a galamb.

A kis veréb továbbugrált. Találkozott a bagollyal.

- Éhes vagyok, adnál-e nekem enni? - kérdezte.

- Szívesen adok, uhuuu - huhogott a bagoly.

- De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip!

- Akkor nem etetlek meg; uhuuu - mondta a bagoly. Besötétedett, hideg lett, a kis veréb félt, fázott, éhezett, s fáradtan ugrándozott egyre tovább, tovább. Ekkor meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált.

- Kedves madár - szólította meg a kisveréb a madarat -, befogadnál-e, megetetnél-e engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip!

- Befogadlak, megetetlek; melengetlek, én vagyok a mamád! Egész nap kerestelek, hívtalak, csip-csirip!

A verébmama hazavitte a fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott melengette reggelig.

 

Kreativ ötletek

 

Ezen a linken látványos és nem túl bonyolult papírból készült fát találtok. Ha van otthon színes papír kész leveleket tudtok kivágni. Ha nincs akkor ki is tudjátok színezni őket.

https://hu.pinterest.com/pin/341358846737614261/

 

Ezen az oldalon olyan ötleteket találtok, ami szintén a témához kacsolódik. Kicsik és nagyok számára is vannak rajta megvalósítható, látványos ötletek.

https://szinesotletek.blog.hu/2013/05/10/kreativ_otletek_a_madarak_es_fak_napja_alkalmabol

 

Pont így készítik a mi ovisaink is ujjlenyomatfestéssel a fákat. A törzs festésnél kell a kicsiknek segíteni. Ujjlenyomattal pedig leveleket vagy virágokat tudnak rávarázsolni. Persze most ne őszi színeket, hanem tavasziakat (zöld, rózsaszín) használjatok!

http://www.gyerekkuckoovi.hu/macko/2015-09-28/osz-fa-festese-ujjlenyomattal

 

 

 

A dalok és a barkácsolás után pedig következzenek a találós kérdések és egy kis játék. Ha sikerült a megfejtéseket kitalálni és van kedvetek rajzoljátok vagy fessétek meg őket!

 

Tavasszal kap levelet,

s ősszel küld csak választ,

de nem egyet, nem is kettőt,

hanem sok-sok százat.

(fa)

Lába földbe, ága égbe,

nyulacska a közepébe.

(bokor)

Fúr-farag, de mégsem ács
kopog, mint a kalapács.
Fák orvosa, doktora,
erdőben az otthona.(harkály)

Az erdőket járja,
nevét kiabálja.

(kakukk)

 

Szólások és közmondások

 

Nagy fába vágta a fejszéjét – nehéz dologba kezd, olyasmire vállalkozik, ami meghaladja az erejét

Nő, mint esőben a gomba – gyorsan nő, gyarapszik

Rossz fát tesz a tűzre – csínyt követ el

Ritka madár – nagy ritkaság

Úgy lop, mint a szarka – mindent elemel

Lépked, mint pacsirta a havon – óvatosan, lassan lépked

Olyan a feje, mint egy szarkafészek – bozontos, fésületlen a haja

 

Nyelvtörők

Faragó Ferike farönköt farigcsál.

Fireg-forog Ferike, faragott favilla van kezibe.

 

Bemelegítő, ráhangoló, koncentrációt fejlesztő játékok

 

Beszédkészség fejlesztése

A játékok csoportosan, oldott légkörben, jó hangulatban játszhatók. Alkalmasak a beszédkedv fokozására, a beszédértés és kifejezőkészség fejlesztésére, a nyelvi fantázia kialakítására. Így elősegítjük a gyermek számára a magyar nyelv használatát.

 1. Játék

A fele sem igaz!

Az elmondott rövid történetben meg kell találni, hogy mi nem igaz.

pl.: Elmentem a játékboltba. Vettem egy elefántot. Amikor kijöttem a boltból, felültem az elefánt hátára és hazamentem.

 

 

2. Játék

Folytasd!

Szógyűjtés adott fogalomhoz, természeti jelenséghez. Labda dobálása közben játszható játék.

Körben,vagy szemben állunk, a szülő labdadobással összekötve, dob egy szót egy gyermeknek. A gyermek a labda visszadobásával, új szóval bővíti a fogalomkört. A játék addig tart, amíg a gyerekek találnak új szavakat. Ezután egy új fogalomkörben folytatódik a játék.

pl. gyümölcsök csoportosítása: alma, körte, szőlő, szilva….

színek csoportosítása: zöld, kék, piros…

nehezebb fokozat pl. természeti jelenségek: szellő, szél, vihar, orkán vagy eső, zivatar, jégeső, zápor

 

 

Kommunikációs készség és szókincs fejlesztése anyanyelvi játékokkal

Olyan játékötleteket mutatunk, amelyeket a mindennapokba csempészve fejleszthetjük a gyermekek kommunikációs készségét, szókincsét.

A beszélgetés tervezett formában a különböző tevékenységformák részeként is megjelenhet. A tevékenységformák alkalmával e tervezett beszélgetések célja gyakran a célirányos anyanyelvi fejlesztés.

 

 

3. Játék

A játék során olyan problémákat vethetünk fel, mint például: Mit tegyek, ha …

 

·elkopik a cipőm sarka?

·nincs játszótársam, de játszani szeretnék?

·elveszik a játékomat?

·új játékot szeretnék, de az anyukám nem veszi meg?

·télen cseresznyét szeretnék enni?

 

 

4. Játék

A játék egy másik változata a Mi történik akkor, ha …? című. Ebben az esetben az élethelyzetek megélésében bekövetkező különböző feltételek következményeinek megkeresése, megfogalmazása a cél.

 

Például: Mi történik akkor, ha …

·nem mosunk kezet evés előtt?

·kőre ejtek egy csészét?

·nem szedjük össze a szemetet?

·nem pakoljuk össze a játékokat alvás előtt?

·beteg vagyok, és nem akarom meginni a gyógyszert?

·nem etetjük meg a halat az akváriumban?

·nem locsoljuk meg a cserepes virágokat?

 

5. Játék

A tevékenységek során alkalmazott fejlesztő beszélgetés egy altípusa a Véleménynyilvánítás című játék. Ebben az esetben egy olyan rövid kis történetet mesél, amelyben gyermekek közötti konfliktushelyzet jelenik meg, s ehhez kapcsolódóan kell a gyermekeknek véleményt formálni.

Például 4-5 éveseknek:

Marci véletlenül magára öntött egy pohár kakaót. Ezért Ábel kicsúfolta. Évi azonnal konyharuháért szaladt, letörölte Marci ruháját, és közben vigasztalta

 

 

A végére pedig következzék egy kis mozgásos játék!

 

Sim-sum fúj a szél, (felemelt karral hajlongunk)

ez a kis fa jaj de fél. (összehúzzuk magunkat)

Minden ága megremeg, (a karjainkat remegtetjük)

a levele lepereg. (ujjainkat mozgatva lefelé hajtjuk a karunkat)

Ej-haj semmi baj, (fejünket rázzuk)

újra zöldül majd a gally. (kezünket széttárjuk, falombot utánozva)

 

 

Reméljük tetszettek az ajánlások és hamarosan találkozunk az óvodában is. Puszilunk benneteket. Hiányoztok nekünk.

óvó nénik

 

 

Közlekedés

2020-05-06

Anyák napja

2020-04-28

 

FÖLD napja

2020-04-22

 

Apró élőlények a kertben, mezőn

2020-04-15

Költöző madarak, gólya, fecske

2020-04-15

Mesék óvó nénik előadásban

2020-04-08

 

Kedves Gyerekek!

 

Hallgassátok sok szeretettel Márti néni előadásában az egyik kedvenc meséteket. 

Na vajon melyik lesz az? Anya kattintson a linkre és meghalljátok.

https://www.youtube.com/watch?v=BfNRSkzoFW4&feature=youtu.be

 

2. mese Márti néni előadásában a témahéthez kapcsolódóan. Kattintsatok és meghallgathatjátok:

https://www.youtube.com/watch?v=IBguzxl-hRY&feature=youtu.be

 

3.  mese Márti néni előadásban is. Hallgassátok szeretettel:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugyCSuzo5ws

 

Sok szerettetel. 

Óvó nénik

Húsvéti készülődés, ÖTLETEK GYEREKEKNEK

2020-04-07

 

Legfrissebb fotók :

2019 FarsangHavi étlap :