Óvodánkban a legfőbb nevelési eszköz a játék. Az óvodai élet tartalmát az évszakok, ünnepek körforgását és az ehhez kapcsolódó versek, mesék, mondókák, dalok, énekes játékok adják.

Intézményünk kétnyelvű német nemzetiségi nevelést is felvállalt. A nyelv megkedveltetése, a német nyelvi hangzáshoz szoktatás és a német nemzeti hagyományápolás a célja.

Családias légkörben, otthonos környezetben, hangulatos berendezés és sok szép játék között telnek mindennapjaink.

Nyugodt csendes környezetben nagy kert biztosítja a gyermekek mozgás éhségét hintával, homokozóval, csúszdával, babaházzal és sok kerti játékkal.

A gyermekek érdeklődésére, kiváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve biztosítunk változatos tevékenységeket.

Az anyanyelvi nevelés a mindennapos mondókázással, verseléssel, meséléssel és énekléssel kiemelt jelentőségű óvodánkban, de a vizuális nevelés is szinte mindenap megvalósul sok rajzolással, festéssel, gyurmázással, papír vagy textil vágással, hajtogatással, ragasztással, termésbábok és egyéb különlegességek készítésével.

Nagy gondot fordítunk az egészséges életmódra nevetésre. Saját konyhával rendelkezünk, változatos ételeket fogyasztunk, sok gyümölccsel, zöldséggel, főzelékkel, fehérjével , tejtermékkel.

Fakultatív délutáni programként ovifocit, és német táncoktatást biztosítunk.

Kultúrális programjaink között szerepelnek bábszínház látogatások, kirándulások és egyéb "felfedező" utak.

A háziorvos és a védőnő rendszeresen ellenőrzi a gyermekeket

A beszédfejlődést - szükség esetén - logopédus segíti, akinek feladata a beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése

Az egyéni és differenciált bánásmód elvét figyelembe véve a tehetség gondozás és a korrekciós fejlesztés egyaránt megvalósul. Szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségét vesszük igénybe